menu

Aviso Legal y Política de Privacidad

Aquesta pàgina web és propietat de PATRIMONY REAL STATE MANAGEMENT, S.L., en ho avanci PATRIMONY, i té caràcter merament informatiu sobre els serveis de consultoria que presta la nostra empresa. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús. Donant compliment a les disposicions legals establertes en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) se li informa del següent:

1. Titularitat de la pàgina web.

El nom del domini www.patrimony.es, està registrat a favor de PATRIMONY REAL STATE MANAGEMENT amb CIF B-65270910 i domicili social en Avda. Diagonal, 409, 5-B, 08008 Barcelona. Telèfon de contacte +34 93 368 94 21 i adreça de correu electrònic info@patrimony.es

2. Propietat intel·lectual i Industrial.

El lloc web www.patrimony.es és titularitat de PATRIMONY REAL STATE MANAGEMENT, igual que tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, textos, codi font, logotips, distribució, bases de dades, disseny gràfic, corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Així com, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen a PATRIMONY, o, si escau, a les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets i que han autoritzat al seu ús a PATRIMONY. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i/o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de PATRIMONY. D'igual forma, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Tractament de dades de l’usuari.

Quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant la nostra adreça de correu electrònic i formulari de contacte, està autoritzant expressament a PATRIMONY al tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis, PATRIMONY, inclourà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. PATRIMONY, no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l'usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l'usuari ens hagi sol·licitat.

L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l'adreça de correu electrònic info@patrimony.es PATRIMONY. Responsable del Fitxer, situat en C/ Còrsega, 261 entlo. 1ª 08008 Barcelona.

4. Contingut de la web.

PATRIMONY no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina www.patrimony.es. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En el cas que PATRIMONY, tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent com més aviat millor. En tot cas, si un tercer està interessat a penjar com a enllaç de la seva pàgina web a www.patrimony.es necessitarà prèvia autorització de PATRIMONY.

5. Actualització i modificació de la pàgina web.

PATRIMONY es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho. PATRIMONY, no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d'intromissions il·legítimes fos del seu control.

Des de PATRIMONY, no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. D'igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

6. Ús de cookies.

Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L'usuari té la possibilitat d'impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú al seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l'ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d'aquesta pàgina web.

7. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació espanyola i a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.